Logo απόφοιτοι | web mail | η-τάξη

 

               
   
               
 

- Αρχική

 
- Ε.Β.Ε. - Δ.Σ.
  Χρονικό
  Διοίκηση
  Νέα-Ανακοινώσεις
  Υποτροφίες
  Επικοινωνία
 
- Ι.Ι.Ε.Κ.
  Ειδικότητες
  η-Τάξη
  Ανακοινώσεις
  Επικοινωνία
 
- ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.2
Προγράμματα
  Επικοινωνία
 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ

 

 

1.       Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (1892).

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία (Ε.Β.Ε.) ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1892, από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κυπάρισσο Στέφανο, με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη της δωρεάν τεχνικής διδασκαλίας.

2.       Η ΔΙΠΛΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ.

Ο Αριστείδης Διπλάρης , μέλος της Ε.Β.Ε. από το 1894, μετά τον θάνατό του κατέλιπε σημαντική περιουσία και με την  διαθήκη του όρισε όπως ιδρυθεί η ομώνυμη Σχολή, στην οποία θα διδάσκοντο δωρεάν σε νέους και νέες Σχέδιο και γενικά Τέχνες, με στόχο να εξασφαλίζεται επαγγελματική σταδιοδρομία στους αποφοίτους της .

3.       ΣΤΕΓΑΣΗ ΣΕ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΜΕΓΑΡΟ (1932).

 

 

Η Σχολή λειτούργησε από το 1916 υπό την εποπτεία της  Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής, (ως Σωματείο πλέον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος) στεγασθείσα σε αίθουσες του Βαρβακείου Λυκείου.  Με επιτακτική την ανάγκη απόκτησης ιδιόκτητου κτηρίου λόγω της αθρόας προσέλευσης μαθητών, η τότε διοίκηση (1920-32)  παράλληλα με την εκπλήρωση της επιθυμίας του Α.Διπλάρη αξιοποιώντας περιουσιακά στοιχεία του κληροδοτήματος και αφού εξασφάλισε από εισφορές συμπληρωματικά κεφάλαια προέβη κατά  την τετραετία 1928-1932 στην αγορά οικοπέδου και στην ανέγερση τετραωρόφου κτηρίου κατάλληλα σχεδιασμένου για χρήση αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στην Αθήνα, επί της Πλατείας Θεάτρου 3 και Μενάνδρου 6,  (Οικοδομικό Τετράγωνο). Το κτήριο εγκαινιάστηκε το 1932 με την στέγαση και λειτουργία των Σχολών μας.

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Σχολών εκπαιδεύτηκαν άνω των 65.000 τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων και στελέχωσαν τις Ελληνικές Βιοτεχνίες, τις Βιομηχανίες και τη Δημόσια Διοίκηση και συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Οικονομίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λειτούργησαν κατά καιρούς, σχολές Ξυλογλυπτικής, Πλαστικής, Πιλοποιίας, Κοπτικής, Μηχανουργικών Σχεδιαγραμμάτων, Ξυλουργικών, Ηλεκτρολογικών, Γραμμικών και Γεωμετρικών Σχεδίων, Ελεύθερου Σχεδίου, Σχεδίου επίλου, Επιπλοποιΐας κ.λ.π.

 

 

Από το έτος 1996 μέχρι το 2001 λειτούργησε με επιτυχία “ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ)” πιστοποιημένο από το Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ. του Υπουργείου Εργασίας ως ΚΕΚ Περιφερειακής Εμβέλειας με θεματικά πεδία κατάρτισης:

                   1. Περιβάλλοντος

                   2. Τεχνικά – Μεταφορών

Επίσης από το έτος 1994, μέχρι το 2003 λειτούργησε ύστερα από τη χορήγηση από τον Ο.Ε.Ε.Κ. της σχετικής αδείας, “ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-IEK”.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής, κατά τη συνεδρίασή του της 15ης Απριλίου 2010, απεφάσισε ομόφωνα, την επαναλειτουργία του ΙΕΚ στις εξής ειδικότητες:

->         Τομέας Πληροφορικής “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”.

->         Τομέας Τουρισμού “Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου”.

Ακολούθως υπεβλήθη στον Οργανισμό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.), αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης του ΙΕΚ και μετά την έγκρισή της υπεβλήθη για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΙΕΚ η οποία και εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2011.

Ταυτοχρόνως ολοκληρώθηκαν οι εργασίες βελτίωσης, ανακαίνισης και ανακατασκευής των χώρων του Μεγάρου των Σχολών, στους οποίους λειτουργεί το ΙΕΚ, έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ισχύουσα Νομοθεσία.

Από τον Ιανουάριο του 2010 έως Σήμερα υλοποιούνται δωρεάν σεμινάρια βασικών δεξιοτήτων στην χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Στις Σχολές διδάσκουν και διδαξαν διακεκριμένοι Εκπαιδευτικοί, Μηχανικοί και Αρχιτέκτονες καθώς και επιτυχημένοι τεχνίτες ως εκπαιδευτές  στα εργαστήρια των ειδικοτήτων.

 

 

  • Σημερά λειτουργεί ΙΕΚ με τις ειδικότητες:

-> Τομέας Πληροφορικής "Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής"

-> Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης "Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού"

  • Παράλληλα λειτουργεί και Κε.Δι.Βι.Μ2 με προγράμματα σπουδών:

-> στην πληροφορική,

-> τον σχεδιασμό με την βοήθεια Η/Υ (CAD)

 
  • Η ΕΒΕ-Διπλαρειος Σχολή είναι πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο:

->για τις βασικές δεξιότητες στην χρήση Η/Υ σε συνεργασία με την ICT-Europe

  • Το ΙΙΕΚ είναι πιστοποιημένο Εξεταστικό Κέντρο:

->για την διενέργεια εξετάσεων Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας των Εκπαιδευτών Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

4.       ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ.

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή για την μακρά και επιτυχή συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών και από το Δήμο Αθηναίων.

 
Ενημέρωση.....ΕΒΕ-ΔΣ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής Υποτρόφων - Ιούλιος 2015 .....

ΕΒΕ-ΔΣ: Παρουσίαση εργασιών σπουδαστών Ε.Β.Ε.-Διπλαρείου Σχολής 17 και 18 Ιουνίου 2015 .....

ΕΒΕ-ΔΣ: Προσκληση για Υποτροφίες - Μάρτιος 2015 .....

Ι.Ι.Ε.Κ.: Έναρξη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2015

Κε.Δι.Βι.Μ.2: Διακόσμηση με Ξυλόφυλλα (Μαρκετερί) Αιτήσεις καθημερινά 9:00 - 17:00 .....

Ι.Ι.Ε.Κ.: Εγγραφές Σχολικού έτους 2014-2015 - 1 έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 .....

Ι.Ι.Ε.Κ.: Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. - 18 Ιουλίου 2014 .....

ΕΒΕ-ΔΣ: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων επιλογής Υποτρόφων - Ιούλιος 2014 .....

Κε.Δι.Βι.Μ.2: Voucher Δημοσιογράφων Αιτήσεις έως 27/06/2014 .....

ΕΒΕ-ΔΣ: Προσκληση για Υποτροφίες - Ιανουάριος 2014


Ι.Ι.Ε.Κ.: Έναρξη μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014

Κε.Δι.Βι.Μ.2: Έναρξη τμημάτων πιστοποίησης στις βασικές δεξιότητες ΤΠΕ:

- Τρίτη 4 Μαρτίου 2014

- Τρίτη 3 Ιουνίου 2014

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
   
  Αρχική | Επικοινωνία | Απόφοιτοι |  English | © ΕΒΕ-ΔΣ 2014