120 χρόνια προσφοράς στην εκπαίδευση

Η ιστορία της Διπλαρείου

Σκοπός της Ελληνικής Βιοτεχνικής Εταιρείας και Διπλαρείου Σχολής ήταν πάντα η “Παροχή Τεχνικής Εκπαίδευσης στους Νέους”. Τηρούμε την επιθυμία των διαθετών, προσαρμοζόμενοι ταυτόχρονα στις απαιτήσεις της εποχής και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

130

χρόνια λειτουργίας

116

χρόνια στην εκπαίδευση

90

χρόνια στην Πλατεία Θεάτρου

11

χρόνια ΙΙΕΚ Διπλάρειος

Η ιστορία μας

μεσα στα χρονια

^
1892

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία ιδρύεται στην Αθήνα το 1892, από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Κυπάρισσο Στέφανο, με σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη της δωρεάν τεχνικής διδασκαλίας.

^
1894

Η Διπλάρειος Σχολή

Ο Αριστείδης Διπλάρης, μέλος της Ε.Β.Ε. από το 1894, μετά τον θάνατό του καταλείπει σημαντική περιουσία και με την διαθήκη του ορίζει όπως ιδρυθεί η ομώνυμη Σχολή, στην οποία θα διδάσκονται δωρεάν σε νέους και νέες Σχέδιο και γενικά Τέχνες, με στόχο να εξασφαλίζεται η επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων της.

^
1915

Έναρξη Λειτουργίας της Σχολής

Η Σχολή λειτουργεί από το 1915 υπό την εποπτεία της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής, (ως Σωματείο πλέον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) στεγασθείσα σε αίθουσες του Βαρβακείου Λυκείου.

^
1920 - 1932

Στέγαση σε Ιδιόκτητο Μέγαρο

Με επιτακτική την ανάγκη απόκτησης ιδιόκτητου κτηρίου, λόγω της αθρόας προσέλευσης μαθητών, η διοίκηση (1920-1932) παράλληλα με την εκπλήρωση της επιθυμίας του Α. Διπλάρη, αξιοποιώντας περιουσιακά στοιχεία του κληροδοτήματος και αφού εξασφαλίζει από εισφορές συμπληρωματικά κεφάλαια προβαίνει κατά την τετραετία 1928-1932 στην αγορά οικοπέδου και στην ανέγερση τετραωρόφου κτηρίου, στην Αθήνα, επί της Πλατείας Θεάτρου 3 και Μενάνδρου 6, (Οικοδομικό Τετράγωνο). Το κτήριο εγκαινιάζεται το 1932 με την στέγαση και λειτουργία των Σχολών μας.

^
1932 - 1996

Επιπλοποιία

Καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των Σχολών εκπαιδεύονται άνω των 65.000 τεχνιτών όλων των ειδικοτήτων και στελεχώνουν τις Ελληνικές Βιοτεχνίες, τις Βιομηχανίες και τη Δημόσια Διοίκηση, συμβάλλοντας αποφασιστικά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Οικονομίας.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι λειτούργησαν κατά καιρούς, σχολές Ξυλογλυπτικής, Πλαστικής, Πιλοποιίας, Κοπτικής, Μηχανουργικών Σχεδιαγραμμάτων, Ξυλουργικών, Ηλεκτρολογικών, Γραμμικών και Γεωμετρικών Σχεδίων, Ελεύθερου Σχεδίου, Σχεδίου επίπλου, Επιπλοποιΐας κ.λ.π.

^
1941

Διακοπή Λειτουργίας Σχολών

Κατά την γενική συνέλευση της 17ης Ιουλίου 1941 ανακοινώνεται η διακοπή της λειτουργίας των Σχολών λόγω των συνεπειών του Β’ Παγκοσμίου πολέμου και της Γερμανικής κατοχής, καθώς το Μέγαρο της Σχολής επιτάσσεται και χρησιμοποιείται ως Στρατιωτικό Νοσοκομείο και έδρα πολλών υπηρεσιών.

^
1947

Επαναλειτουργία των Σχολών

Ύστερα απο πολλές προσπάθειες του Δ.Σ. το 1947 γίνεται η αρχή της αποδέσμευσης των χώρων του Μεγάρου και τον Μάρτιο του ίδιου χρόνου μετά από διακοπή πολλών ετών αρχίζουν ξανά τα μαθήματα και λειτουργούν οι Σχολές: Επιπλοποιιών, Οικοδόμων, Σχεδιαστών, Μηχανοτεχνιτών.

^
1969

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών στις 29 Δεκεμβρίου 1969 για την μακρά και επιτυχή συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι. 

^
1979 - 2009

Λειτουργία Σχολών

Από το 1979 έως το 2009 με την Εποπτεία της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής λειτουργούν επαγγελματικές σχολές Τ.Ε.Σ.,Τ.Ε.Ε.,ΕΠΑ.Σ., Ι.Ε.Κ., με συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων 1643 μαθητών σε διάφορες ειδικότητες.

^
2004

Δήμος Αθηναίων

Η Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία – Διπλάρειος Σχολή βραβεύεται από τον Δήμο Αθηναίων για την προσφορά της στην βιοτεχνία και στην βιομηχανία της χώρας από την ίδρυσή της έως και σήμερα.

^
2010

Επαναλειτουργία ΙΙΕΚ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Β.Ε. – Διπλαρείου Σχολής, κατά τη συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 2010, αποφασίζει ομόφωνα, την επαναλειτουργία του ΙΕΚ στις εξής ειδικότητες:

  • Τομέας Πληροφορικής “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”.
  • Τομέας Τουρισμού “Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου”.
^
2011 Σεπτεμβριος

Χορήγηση Αδείας ΙΙΕΚ

Χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΙΕΚ. Ολοκλήρωση εργασιών βελτίωσης, ανακαίνισης και ανακατασκευής των χώρων του Μεγάρου των Σχολών, στους οποίους λειτουργεί το ΙΕΚ, έτσι ώστε να πληρούνται οι προδιαγραφές της ισχύουσας Νομοθεσίας.

^
2013 - 2022

Χορήγηση Αδείας ΚεΔιΒΜ επιπέδου 2 

Χορήγηση άδειας λειτουργίας του ΚεΔιΒιμ2 “Ελληνική Βιοτεχνική Εταιρεία”. Λειτουργούν τμήματα:

  • Βασικές δεξιότητες Πληροφορικής
  • Επεξεργασίας επιφανειών ξύλου με ξυλόφυλλα ( Μαρκετερί)

^
2011-2022

Ειδικότητες ΙΕΚ

Λειτουργία ΙΕΚ με τις εξής ειδικότητες:

  • Τομέας Πληροφορικής “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής”
  • Τομέας Πληροφορικής “Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα / Web Designer – Developer / Video Games)”
  • Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης “Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού”
  • Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης “Τεχνολογίες Επικοινωνίας και Πληροφοριών στην Ταξιδιωτική Βιομηχανία (ICT in Travel Industry)”

ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ