Εισαγωγή 2ώρες

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται τα κύρια εξαρτήματα του υπολογιστή, οι μονάδες μέτρησης αλλά και το λογισμικό που χρησιμοποιείται για την λειτουργία, την επικοινωνία και την διασύνδεσή του.

Ενότητα 1 : Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική του Η/Υ

Duis egestas aliquet aliquet. Maecenas erat eros, fringilla et leo eget, viverra pretium nulla. Quisque sed augue tincidunt, posuere dui tempor, dapibus nisi. Donec vel lectus sapien.

45min.

  • Τοπογραφία – Εξαρτήματα
  • CPU
  • Μνήμη
  • Αποθήκευση
  • Λειτουργικά Συστήματα
  • Εφαρμογές
  • Υλικό Η/Υ
  • Λογισμικό Η/Υ
  • Εδώ θα μπει το Link

Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες αυτής της ενότητας, προχωρήστε στο test αξιολόγησης.

  • Εδώ θα μπουν Link με google docs

Chapter 2 : Information Architecture

Duis egestas aliquet aliquet. Maecenas erat eros, fringilla et leo eget, viverra pretium nulla. Quisque sed augue tincidunt, posuere dui tempor, dapibus nisi. Donec vel lectus sapien.

1hr. 10min.

Chapter 3 : Responsive Design

Duis egestas aliquet aliquet. Maecenas erat eros, fringilla et leo eget, viverra pretium nulla. Quisque sed augue tincidunt, posuere dui tempor, dapibus nisi. Donec vel lectus sapien.

2hrs. 27min.

Chapter 4 : Interaction and Motion

Duis egestas aliquet aliquet. Maecenas erat eros, fringilla et leo eget, viverra pretium nulla. Quisque sed augue tincidunt, posuere dui tempor, dapibus nisi. Donec vel lectus sapien.

2hrs 1min.

Chapter 5 : Designing for Machine Learning

Duis egestas aliquet aliquet. Maecenas erat eros, fringilla et leo eget, viverra pretium nulla. Quisque sed augue tincidunt, posuere dui tempor, dapibus nisi. Donec vel lectus sapien.

1hr. 35min.

Free Courses

Duis egestas aliquet aliquet. Maecenas erat eros, fringilla et leo eget, viverra pretium nulla. Quisque sed augue tincidunt, posuere dui tempor.

Premium Courses

Duis egestas aliquet aliquet. Maecenas erat eros, fringilla et leo eget, viverra pretium nulla. Quisque sed augue tincidunt, posuere dui tempor.

Ready to get started?

Get in touch, or create an account